Business
improvement

Herkent u het gevoel dat u geregeerd wordt door de waan van de dag en onvoldoende tijd heeft om stil te staan bij de dag van morgen? De wereld verandert snel, en om wendbaar te blijven moet uw onderneming meeveranderen of erop vooruitlopen. BBN begeleidt u bij het bepalen en implementeren van noodzakelijke koerswijzigingen.

Strategievorming

Ondernemen draait om visie en focus. Een heldere strategie geeft richting aan uw onderneming en functioneert als meetlat voor keuzes en beslissingen. Aan de hand van de strategie wordt bepaald welke keuzes op strategisch, tactisch en operationeel niveau passen bij uw onderneming.

Door het realiseren van een visie helpt BBN organisaties toekomstbestendig te worden en te blijven. Samen werken we aan een duurzaam plan voor de toekomst. De organisatie zelf is hierbij aan zet.

We zijn ervan overtuigd dat een nieuwe strategie alleen duurzaam succesvol is als deze herkenbaar en gedragen is. Om tot de juiste strategie te komen begeleidt BBN een strategisch dialoog met de belangrijkste stakeholders.

Vervolgens blijft BBN ook bij de uitvoering van de geformuleerde acties betrokken. Constant bij blijven sturen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen is immers noodzaak.

Managementbegeleiding

De kennis en ervaring van onafhankelijke professionals kunnen helpen bij het beantwoorden van niet-alledaagse ondernemings- en organisatievraagstukken. Daarnaast kan een kritische sparringpartner helpen om (on)mogelijkheden tegen het licht te houden.

Het kan zijn dat uw onderneming zich in een crisis bevindt, of dreigt te komen. Juist dan heeft u hulp nodig om de zaken zowel financieel, organisatorisch als operationeel weer op orde te krijgen. Onder professionele begeleiding worden essentiële zaken bespreekbaar gemaakt, waardoor knelpunten aan het licht komen en oorzaken worden gevonden.

Samen gaan we de uitdaging aan, zetten we ideeën om in concrete acties, bedenken we strategieën en creëren we structuur voor zowel korte als lange termijn doelen. Onze adviseurs houden u een spiegel voor en geven nieuwe inzichten vanuit de rol als kritische adviespartner.

Wanneer uw bedrijf in een fase beland is waarin u extra versterking nodig heeft, dan staat BBN voor u klaar. Onze adviseurs kijken met een frisse blik naar uw bedrijfsvoering en leveren passende oplossingen.

Een onafhankelijk kritische buitenstaander is voor de ondernemer van onschatbare waarde.

Strategiesessie

Om tot de juiste inzichten te komen, begeleiden we een open en gestructureerd dialoog met de belangrijkste stakeholders.

Dit leidt tot een heldere vastlegging van de visie, misie en strategie die begrijpbaar is vooralle betrokkenen. Wanneer de strategie eenmaal is vastgelegd volgt een actieplan om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. BNN helpt u hier gaat bij zolang het maar praktisch blijft.

Plan van aanpak

Samen werken we toe naar het eindresultaat: het bereiken van die gemeenschappelijke stip op de horizon. Een goede strategie prikkelt en geeft richting, moet een gevoel van commitment bij medewerkers oproepen en is actiegericht. Want zonder daden blijft de strategie een papieren tijger.

BBN helpt bij de uitvoering van strategische en organisatorische veranderingen, en stuurt bij op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen

 

Begeleiding

Samen werken we toe naar het eindresultaat: een gemeenschappelijke stip op de horizon. Een goede strategie prikkelt en geeft richting, moet een gevoel van commitment bij medewerkers oproepen en is actiegericht. Want zonder daden blijft de strategie een papieren tijger.

BBN helpt bij de uitvoering van strategische en organisatorische veranderingen, en stuurt bij op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen