Het belang van operationele managementrapportages

 

Het management van veel ondernemingen onderschat het belang van managementrapportages die in voldoende mate zijn toegespitst op de meting van de operationele performance van hun onderneming. Veelal bestaat de rapportage slechts uit de historische balans en de resultatenrekening en dit soms aangevuld met de bekende ‘lijstjes’. Meestal ontbreekt ook de noodzakelijke toelichting vanuit de operationele organisatie.

 

Bij de opzet van een managementrapportage dient vooraf goed nagedacht te worden over de kritieke succesfactoren (KSF’s) in de operationele organisatie van de onderneming. Op welke KSF’s dient de onderneming succesvol te presteren om de concurrentie voor te zijn en te blijven in de markt. Deze KSF’s zijn voor iedere onderneming verschillend, al zijn er per branche uiteraard parallellen te herkennen. Om de KFS’s van een onderneming goed in beeld te brengen dient het management voldoende kennis te hebben van de branche, het verdienmodel van de onderneming, interne bedrijfsvoering en een relevante benchmark. Wij begeleiden het management in dit proces.

 

We hebben ervaring met het opzetten van goede operationele managementrapportage in diverse branches. Zo hebben wij in bouw- en projectenorganisaties rapportages opgezet waarbij, naast de reguliere balans en resultatenrekening, ook het projectresultaat (gedetailleerd per project), het dekkingsresultaat, het AK-% en de werkkapitaalfinanciering in beeld werden gebracht. Bij een zakelijke dienstverlener hebben wij de rapportage richting gegeven met een analyse van het %-declarabele uren en budgetafboekingen per klant. En bij een productieorganisatie hebben wij de focus gelegd op bezettingsgraad, af- en uitvalanalyses en efficiëntie.  

 

Voor iedere goede operationele managementrapportage geldt dat deze ook toekomstgerichte informatie dient te bevatten. Dit betreft onder meer een forecast van het resultaat, een liquiditeitsprognose en een analyse van de orderportefeuille en/of werkvoorraad. Om de inhoud van de rapportages goed te duiden dient er een toelichting op de ontwikkelingen toegevoegd te worden, waar vanuit de organisatie verklaringen worden gegeven voor trends en ontwikkelingen.

 

Bij alle organisatie zien wij na introductie van deze rapportages een verbeterde bedrijfsvoering en op termijn, ook een verbeterde resultaatontwikkeling. Op basis van de informatie uit de rapportages kan een betere sturing worden geven aan de organisatie en kan sneller door het management worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt.

Like dit artikel?

Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin