Sanering: Focus herstellen

Traditionele grote organisaties vallen om, branche organisaties verdwijnen, kortom we zitten in een kantelperiode, aldus professor Jan Rotmans. We gaan naar platte organisaties en netwerken, decentraal en bottom-up vormgegeven.

En dat zijn precies de lijnen waarlangs BBN  één van de grootste bedrijfs- verenigingen van Nederland heeft geadviseerd en geholpen bij de implementatie.

 

Op verzoek van de huisjurist meldde BBN zich bij deze bedrijfsvereniging. Het nieuw aangetreden bestuur zag dat het bedrijfsbureau en haar directie zich met  veel dingen bezighielden, behalve met de core-business: de belangen van de leden dienen. Wat was er aan de hand en hoe was dit ontstaan? 
De vraag aan BBN om een analyse van de situatie maken, de mogelijkheden voor een oplossing verkennen en te zorgen dat de focus weer op brede dienstverlening aan de leden kwam.

 

Het bestuur werd geconfronteerd met wat zich bij zo veel verenigingen, besturen, clubs en vooral ook overheden afspeelt. Het ging niet meer om “de klant”, maar om de organisatie als een soort zelf voortdrijvend mechanisme, losgeweekt van haar oorsprong en doelstelling. Procedures en protocollen staan tussen het betalende lid en de voorgespiegelde ledenvoordelen in. Het bureau is als een kind met het waterhoofd geworden, het koninkrijk van de directeur, zijn carrière ladder.

 

Uit de analyse van BBN bleek dat het aantal opzeggingen van leden meer dan 20% was in de afgelopen jaren. Daar, waar andere netwerkclubs juist volle zalen laten zien. De ledencontributie werd voor meer dan 90% besteed aan bureaukosten in plaats van aan ledenactiviteiten. 

 

Advies van BBN was om stevige maatregelen te nemen: failleren van de vennootschap waarin alle bureauactiviteiten, het huurcontract en alle onkosten plaatsvinden. Afscheid nemen van het gehele bureaupersoneel, inhuren van een externe projectorganisatie en uitbesteden van de administratie, evenementenorganisatie en nieuwe leden acquisitie.

 

Na een lastige periode waarin veel energie door het bestuur en BBN is gestoken in de turnaround, is de bedrijvenvereniging weer bezig met het waarmaken van hun missie. De belangen van de aangesloten ondernemers wordt weer dusdanig gediend dat het leden aantal weer groeit en de voordelen van het lidmaatschap weer duidelijk over het voetlicht komen.

 

Mede interessant aan deze casus is dat zich op dit moment bij het FNV een vergelijkbare situatie afspeelt. Het FNV durft daar de kantoororganisatie niet te saneren, omdat dat niet in de cultuur van de FNV zou passen. Het gevolg is dat de leden mogen bloeden voor een inefficiënte organisatie die officieel hun belangen hoort te behartigen. Net zoals bij de casus hierboven beschreven gebruiken de directieleden de organisatie voor hun eigen carrière. 

Betreurenswaardig, want ook bij het FNV ligt er een kans om een stap in de goede richting te nemen met hulp van BBN. 

Like dit artikel?

Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin