Over Frans de Jong

Frans heeft een bedrijfseconomische achtergrond aangevuld met de nodige kennis op het gebied van bedrijfs-en insolventierecht. Lange tijd werkzaam geweest bij banken op allerlei gebied, waaronder management als kantoor- en districtsdirecteur, maar ook als specialist bij bijzonder beheer, risk- en portfoliomanagement en asset based lending.

Anderen over Frans de Jong:

Frans kan worden gekenmerkt als een uitermate betrouwbaar en competent persoon, die zijn werk uitvoert met een grote mate van toewijding en professionaliteit.  Communiceert helder en “to the point”. Is in staat om snel en adequaat problemen te doorgronden en oplossingsrichtingen aan te geven.

Frans de Jong zelf:

Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan bij het begeleiden van ondernemingen, die in zwaar weer zijn of voor belangrijke strategische beslissingen staan. Daarbij is mijn uitgangspunt vooral, dat alle betrokkenen zich realiseren, dat iedereen er belang bij moeten hebben om tot een goede oplossing te komen. Dat betekent samen dezelfde kant uit roeien, daarbij ieders belang zoveel mogelijk onderkennen en, daar waar nodig, wat water bij de wijn in het belang van een goede uitkomst.