Onze aanpak

Onze aanpak is altijd transparant en leidt rechtstreeks naar het doel, zoals:

De stappen naar resultaat

Veel situaties zijn voor ons bekend, maar er is er niet één hetzelfde. Er is dus altijd sprake van maatwerk om precies te bieden wat u en uw onderneming nodig hebben.

Analyse en perspectief: de view

Als startpunt maken we een quick scan van uw onderneming. In deze view analyseren we management en organisatie, de financiële situatie, het verkooppotentieel van uw producten, uw bedrijfsstructuur en de kernspelers. Wij helpen u met het managen van uw stakeholders om rust en evenwicht in uw omgeving te creëren en adviseren u bij het nemen van beslissingen.

Actieplan

De view creëert objectieve duidelijkheid, doorbreekt impasses en leidt tot een concreet actieplan voor uw specifieke situatie.Wij helpen u met het managen van uw stakeholders om rust en evenwicht in uw omgeving te creëren en adviseren u bij het nemen van beslissingen.

Begeleiding en implementatie

Wij helpen u met het managen van uw stakeholders om rust en evenwicht in uw omgeving te creëren en adviseren u bij het nemen van beslissingen.Wij helpen u met het managen van uw stakeholders om rust en evenwicht in uw omgeving te creëren en adviseren u bij het nemen van beslissingen.

Strategische businessplannen

Voor een digital agency hebben wij de strategische agenda voor de komende 12 maanden samengesteld en het management bijgestaan in het maken van logische keuzes die in lijn liggen met deze strategie. In de sterk veranderende wereld van de digitale media zijn omvangrijke plannen achterhaald voordat de inkt droog is. Het gaat vooral om het bepalen van een goede richting en keuzes maken in lijn met deze richting en prompte uitvoering.

Corporate restructuring

Voor een internationale meubelproducent hebben wij nieuw perspectief gecreëerd. Na een korte interventie om kosten te besparen, hebben wij in nauwe samenwerking met het bestaande managementteam een businessplan opgesteld en geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd stijgende omzet en winstgevende exploitatie. Het plan heeft zijn nut bewezen in het aanbrengen van focus in de hele organisatie. Belangrijke stakeholders zoals de belastingdienst, crediteuren en klanten hadden vertrouwen in het plan en hebben de onderneming de nodige ruimte gegeven. Niet alleen heeft de bank een gedeelte van het plan gefinancierd, de bankier heeft ook actief meegewerkt in het aantrekken van een investeerder waardoor plannen waargemaakt konden worden.

Financiering

Voldoende financiering is essentieel om strategie en businessplannen waar te maken. Voor een (inter) nationale producent en handelaar in de AGF sector heeft BBN op basis van het samengestelde businessplan financiering aangetrokken voor de financiering van het werkkapitaal, nieuw aan te schaffen onroerend goed en de overname van een nichespeler in de markt.

Implementatie trajecten/turnaround management

Voor een transportonderneming heeft de BBN’er hands-on de noodzakelijke veranderingen op detailniveau geïmplementeerd zodat het bestaande management de focus maximaal kan richten op de operatie. Hierdoor zijn er grote veranderingen in een extreem korte tijd doorgevoerd met een winstgevende exploitatie tot gevolg. Naast de coaching van het management en medewerkers moet u denken aan het aan- of verkopen van bedrijfsonderdelen, onderhandelingen met stakeholders zoals bankiers, investeerders of crediteuren maar ook gesprekken met belangrijke klanten en de belastingdienst. Daarnaast nemen wij ook verantwoordelijkheid als turnaround manager om veranderingen door te voeren (algemene, financiële en Directie functies, alsmede CRO rollen).

Managementbegeleiding

Binnen het veranderende zorg landschap ervaren wij meer vraag naar begeleiding van bestuur en/of management team en financieel inzicht. Voor een maatschap in de zorgsector werd gevraagd het huidige bestuursmodel te beoordelen en verbeteringen te adviseren. Inzicht in de (concrete) strategie en in elkaars drijfveren bleek de grote bottleneck en de basis om veranderingen door te voeren. Toen het inzicht er eenmaal was, werden de adviezen van BBN omarmd en kon de bedrijfsvoering worden aangepast.

Procesverbetering en kennisoverdracht

Voor de Nederlandse overheid zijn wij actief betrokken in het opzetten en uitvoeren van nieuwe financieringsvormen waarbij het gaat om revolverende fondsen in plaats van subsidie verstrekking. Onze rol is bepalend geweest in de opzet, opbouw en groei van de fondsen waarmee het Nederlandse MKB wordt gesteund bij hun expansie in het buitenland.