Drie van onze adviseurs volgen de post academische opleiding tot WHOA-herstructureringsdeskundige bij Universiteit Leiden

Op 1 januari 2021 is de bestaande faillissementswet uitgebreid met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven in financiële problemen om hun schuldenlast op effectieve wijze te verlichten en een faillissement te voorkomen. Ook kan de WHOA dienen als afwikkelingsinstrument voor ondernemingen die geen overlevingskansen meer hebben als daarmee een beter resultaat wordt behaald dan bij afwikkeling in faillissement. 

De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Een dergelijk onderhands akkoord is niet nieuw, maar bijzonder is dat het ook tegenstemmende schuldeisers kan binden, mits de rechten van die crediteuren voldoende gewaarborgd zijn. Dit maakt de WHOA een belangrijk herstructureringsinstrument: een schuldenaar kan zijn schuldenlast voortaan aanzienlijk verlichten zonder dat daarvoor instemming nodig is van al zijn schuldeisers.

Inzet van de WHOA zal in de praktijk gepaard gaan met een reorganisatie en kent dus niet alleen een juridische invalshoek, maar ook een financiële en bedrijfskundige kant. Binnen het WHOA-traject is een belangrijke rol weggelegd voor de herstructureringsdeskundige.  Deze persoon bereidt samen met de schuldenaar het akkoord voor en communiceert tactvol en doortastend met alle stakeholders om tot een succesvolle oplossing te komen. 

Een herstructureringsdeskundige dient te beschikken over kennis van de WHOA, financiële kennis en ervaring met herstructureringen (van schulden) bij ondernemingen. Een oorzaakanalyse en het opstellen en succesvol uitvoeren van een herstelplan zijn hierbij belangrijke factoren. Ook mag verwacht worden dat de herstructureringsdeskundige goed kan omgaan met de invloed van betrokken stakeholders.

Wij zien de WHOA als een belangrijk hulpmiddel en een extra tool in onze reeds uitgebreide gereedschapskist. Daarom zijn drie van onze adviseurs de afgelopen week gestart met de specialisatieopleiding tot WHOA-herstructureringsdeskundige aan de Universiteit van Leiden. Met deze extra kennis kunnen wij onze klanten nog beter adviseren in roerige tijden. 

Like dit artikel?

Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin