Het belang van operationele managementrapportages

Het management van veel ondernemingen onderschat het belang van managementrapportages die in voldoende mate zijn toegespitst op de meting van de operationele performance van hun onderneming. Veelal bestaat de rapportage slechts uit de historische balans en de resultatenrekening en dit soms aangevuld met de bekende ‘lijstjes’. Meestal ontbreekt ook de noodzakelijke toelichting vanuit de operationele […]